เกี่ยวกับวัด

วัดป่าญาณคุตโต

 

13147668_1741870939358462_7959608652446388729_o.jpg

 

ประวัติ 

    วัดป่าญาณคุตโต ตั้งอยุ่ที่บ้านโป่งรี หมู่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้นโดยความเลื่อมใสที่มีต่อพระอาจารย์ญาณคุตโต (พระอาจารย์ไก่  แห่งวัดตรีญาติ)  ซึ่งมีความประสงค์ต้องการหาสถานที่แห่งใหม่เป็นที่สร้างสถานปฏิบัติธรรม  และ พระมหาเจดีย์  ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ พระพุทธรูป พระเครื่องตลอดจนมวลสารมหามงคลต่างๆ  เพื่อคุ้มครองปกปักรักษาประเทศไทยขึ้น โดยมีคุณตาศักดิ์  คุณยายองุ่น  เกี่ยวการค้า เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน 13 ไร่เศษ และนางสาวอโณทัย  เพิ่มวุฒิวรนันท์  บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่เศษ รวมเป็นผืนที่ดินเบื้องต้น 19 ไร่เศษ  ในพื้นที่บ้านโป่งรี  ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้วางศิลาฤกษ์เมือปี พศ.2551

 

28167279_2060062847539268_3518683921893514063_n.jpg

 

image