ติดต่อวัด

ที่อยู่ :  96 หมู่ 6 ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 71220

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 081-674-6576

อีเมล์ :  vipulo.pimboon2@gmail.com

facebook : https://www.facebook.com/yanakutto