วัดป่าญาณคุตโต

 วัดป่าญาณคุตโต ตั้งอยุ่ที่บ้านโป่งรี หมู่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อตั้งขึ้นโดยความเลื่อมใสที่มีต่อพระอาจารย์ญาณคุตโต (พระอาจารย์ไก่  แห่งวัดตรีวิสุทธิธรรม)  ซึ่งมีความประสงค์ต้องการหาสถานที่แห่งใหม่เป็นที่สร้างสถานปฏิบัติธรรม  และ พระมหาเจดีย์  ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ พระพุทธรูป พระเครื่องตลอดจนมวลสารมหามงคลต่างๆ  เพื่อคุ้มครอง ปกปักรักษาประเทศไทยขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่

96 หมู่ 6 ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย

จังหวัด กาญจนบุรี 71220

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ :

081-674-6576

อีเมล์และช่องทางอื่นๆ

email : vipulo.pimboon2@gmail.com

https://www.facebook.com/yanakutto