กิจกรรมปฏิบัติธรรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม

ณ วัดป่าญาณคุตโต

 

14195357_1827997654079123_1694982687945549904_o.jpg

 

เป็นการเจริญภาวนา นำพาซึ่งความสงบทางกาย วาจา ใจ ทางวัดจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ

โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวัย ทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกับทางวัดได้โดย โทร 081-674-6576

 

13244870_1750654761813413_6516454303665883676_n.jpg

 

ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน หากได้มาเจริญวิปัสนา ณ ที่แห่งนี้จะมีความเจริญสมาธิได้ดีมาก และผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว หากได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

15123233_1827997610745794_4707289971675120102_o.jpg

 

 

image